Những phương pháp điều trị có thể chọn

Trong vòng 5 năm qua có nhiều tiến bộ y khoa trong việc điều trị ung thư phổi. Giờ đây bác sĩ có thể xác định nhiều loại ung thư phổi khác nhau và thực hiện cho quý vị một kế hoạch điều trị cá nhân chống lại loại ung thư phổi mà quý vị có.

Phương Pháp Hóa Trị

Phương pháp hóa trị (còn gọi tắt là "chemo, hay hóa trị") là phương pháp điều trị ung thư tiêu chuẩn được bác sĩ yêu cầu để giết những tế bào ung thư đang phát triển nhanh chóng. Nhược điểm của phương pháp hóa trị là chất thuốc không phân biệt được sự khác biệt giữa tế bào ung thư và những tế bào cơ thể khác trong cơ thể cũng đang phân chia và phát triển nhanh - như nang lông, tế bào của thành ruột và tế bào tủy xương. Phương pháp hóa trị thường được áp dụng bằng cách tiêm thuốc và tùy thuộc vào giai đoạn ung thư quý vị đang có, phương pháp này có thể được áp dụng riêng hay cùng lúc với giải phẫu.

Những phương pháp điều trị khác ngoài hóa trị: Uống thuốc để điều trị đúng mục tiêu

Hiện nay, những tiến bộ y khoa mới đã đưa đến phương pháp điều trị nhắm vào mục tiêu bằng cách uống thuốc dành cho bệnh nhân bị ung thư phổi dương tính đối với đột biến EGFR và ALK. Khi bệnh nhân dùng thuốc dưới hình thức uống thuốc viên, phương pháp điều trị nhắm vào mục tiêu bằng cách uống thuốc chống lại một cách cụ thể đột biến gen trong các tế bào ung thư. Thật vậy, phương pháp điều trị nhắm vào mục tiêu giờ đây được đề nghị là phương pháp điều trị khởi đầu cho bệnh nhân bệnh NSCLC có đột biến EGFR + hoặc ALK + và đang trong giai đoạn tiến triển. 9

Phương pháp điều trị nhắm vào mục tiêu có tác dụng khác

image description

Phương Pháp Điều Trị Nhắm Vào Mục Tiêu Bằng Cách Uống Thuốc Có Phù Hợp Cho Tôi Không?

Phương pháp điều trị nhắm vào mục tiêu bằng cách uống thuốc công hiệu nhất đối với bệnh nhân ung thư phổi có đột biến, như đột biến EGFR hoặc ALK, vì vậy nếu quý vị hoặc người thân đã được chẩn đoán bị ung thư phổi, việc đầu tiên là cần xét nghiệm chỉ dấu sinh học để xem quý vị có đột biến EGFR hoặc ALK hay không. Và nếu quý vị bị ung thu phổi, là người Á châu, hoặc chưa từng hút thuốc, điều đặc biệt quan trọng là quý vị cần hỏi bác sĩ về việc làm xét nghiệm chỉ dấu sinh học và hỏi xem phương pháp điều trị nhắm vào mục tiêu bằng cách uống thuốc có thể phù hợp cho quý vị không.